پندهای حکیمانه بزرگان؛ سخنان ارزشمند

به گزارش جملات زیبا، پند های حکیمانه بزرگان حاصل تجربه های ایشان در سراسر زندگی هستند. سخنان حکیمانه و آموزنده صاحبان خرد اگر در زندگی به کار بسته شوند، می توانند به بهتر زیستن یاری نمایند. پند های حکیمانه و نصایح آموزنده بزرگان را در خبرنگاران بخوانید.

پندهای حکیمانه بزرگان؛ سخنان ارزشمند

پندهای حکیمانه عظیمان و جملات انگیزشی کوتاه آنها را می توان میراثی دانست که ایشان برای همه جهانیان به یادگار گذاشته اند. عظیممردان تاریخ با سپری کردن عمر و چشیدن سردی و گرمی روزگار به تجارب بسیار دست یافته اند و استفاده رایگان از آنها واقعاً غنیمت است. در مطلبی که پیش رو دارید مجموعه ای از این پندهای آموزنده و جملات حکمت آمیز را جمع آوری نموده ایم که امیدواریم از خواندن آنها استفاده کنید.

مجموعه پندهای حکیمانه عظیمان

هرگاه کسی که نیکی می نماید با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آن وقت حس غضب و خودخواهی در قلب او خاموش می گردد.

بودا

♦♦♦♦♦

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.

کندورسه

♦♦♦♦♦

منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران.

پل پوژه

♦♦♦♦♦

انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آن را به وجود می آورد.

فرانسیس بیکن

♦♦♦♦♦

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب بلندی می گردد که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد.

اریسون سووت ماردن

♦♦♦♦♦

مرد عاقل همیشه 9 نکته را درنظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین پیروزیت، عادل و منصف بودن.

کنفوسیوس

♦♦♦♦♦

زندگی ات را قربانی چیزی مکن، همه چیز را قربانی زندگی ات کن.

اشو

♦♦♦♦♦

از اشتباهات خود شرمسار نشوید و آن را جرم ندانید.

کنفوسیوس

♦♦♦♦♦

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیب های تو را گوشزد نمی نمایند.

بنجامین فرانکلین

♦♦♦♦♦

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت.

حکیم عظیممهر

♦♦♦♦♦

برای شاد کردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم.

اپیکور

♦♦♦♦♦

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید.

کارت بروکس

♦♦♦♦♦

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت.

رابرت اسلاتر

♦♦♦♦♦

دانایان با عمل زندگی می نمایند،نه با اندیشه عمل.

کارلوس کاستاندا

♦♦♦♦♦

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم.

دالائی لاما

♦♦♦♦♦

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش، رمز زندگی همین است.

مولیر

♦♦♦♦♦

به زیبائی بیاندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبائی به هرجا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان چه طبیعی.

پاول ویلسون

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

مهاتما گاندی

♦♦♦♦♦

هر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار.

ژول ورن

♦♦♦♦♦

عظمت مردان عظیم از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می گردد.

کارلایل

♦♦♦♦♦

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد: اول رسیدن به آنچه که می خواهی و دوم لذت بردن از آن.

لوگان پیرسال اسمیت

♦♦♦♦♦

کسی که از تمام یاری های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصاً وارد میدان گردد و به نیروی خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی و پیروزیت را برای ش پیش بینی می کنم.

رالف والدو امرسون

♦♦♦♦♦

هیچ چیزی برای یاد دریافت کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن عظیم نیست.

ویلیام وان هورن

♦♦♦♦♦

درباره آدم ها از سوالاتی که می پرسند قضاوت کن نه از جواب هایی که می دهند.

ولتر

♦♦♦♦♦

قشنگ ترین چیزهای جهان نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

هلن کلر

♦♦♦♦♦

درست حرف بزن و یا عاقلانه سکوت کن.

ولز هربرت

♦♦♦♦♦

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید.

گوته

♦♦♦♦♦

بیست سال بعد، بابت کارهایی که ننموده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که نموده ای. بنابراین روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

مارک تواین

♦♦♦♦♦

افراد منطقی خودشان را با جهان تطبیق می دهند. افراد غیرمنطقی سعی می نمایند جهان را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد.

جرج برنارد شاو

♦♦♦♦♦

محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمی خورد.

تولستوی

♦♦♦♦♦

اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است.

اسمایلز

♦♦♦♦♦

شکوه دنیوی همچون دایره ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به عظیمی آن افزوده می گردد و سپس در نهایت عظیمی هیچ می گردد.

ویلیام شکسپیر

♦♦♦♦♦

عظیمترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.

سالوبیل

♦♦♦♦♦

قابلیت انعطاف، باعث می گردد که نظرات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید.

آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦

خوش بین باشید اما خوش بین دیرباور.

ساموئل اسمایلز

موانع، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف برمی دارید، به نظرتان می رسند.

هنری فورد

♦♦♦♦♦

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن.

پوشکین

♦♦♦♦♦

مهم نیست کجا متولد شدم و چگونه و کجا زندگی نموده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام، چگونه رفتاری داشته ام.

جوجیا اوکیف

♦♦♦♦♦

انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد.

ارنست همینگوی

♦♦♦♦♦

من معتقدم پیروزیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

جان ماکسول

♦♦♦♦♦

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود می گذارد.

رالف امرسون

♦♦♦♦♦

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.

زنون

♦♦♦♦♦

مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید. هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید. چند کار کوچک را که باید حتماً انجام شوند همان اول صبح انجام دهید. سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید.

بردروم ریپورتس

♦♦♦♦♦

شکرگزاری نه تنها عظیم ترین فضیلت است بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست.

سیسرو

♦♦♦♦♦

خوشبختی در خانه شماست بی فایده آن را در باغ همسایه مجویید.

مارک اورل

♦♦♦♦♦

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شویم.

شوپنهاور

♦♦♦♦♦

نمی توانم فرمول پیروزیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.

اسوپ

♦♦♦♦♦

نخستین قانون پیروزیت تمرکز است. یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید، مستقیماً به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.

ویلیام ماتیوس

♦♦♦♦♦

پرسش های ما افکار ما را می سازند.

آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦

اگر به دنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوند و اگر آنها را نادیده بگیریم از میان می فرایند.

جان ویکر

♦♦♦♦♦

حافظه خوب، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند.

کلیفتون فادیمن

♦♦♦♦♦

اراده های ضعیف همیشه به صورت حرف و گفتار خودنمایی می نمایند لیکن اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی یابد.

گوستاو لوبون

♦♦♦♦♦

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم.

پاول شرر

بخشندگی، انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش نموده است.

مارک تواین

♦♦♦♦♦

پیروزیت کلید شادی نیست، شادی کلید پیروزیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، پیروز خواهی بود.

هرمن کین

♦♦♦♦♦

مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است.

وینسنت لمباردی

♦♦♦♦♦

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند، برای فراوری عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید.

باربارا دی آنجلیس

♦♦♦♦♦

هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید، آن را رها نکنید.

آنتونی رابینز

♦♦♦♦♦

عظیم ترین داروی خشم، صبر و درنگ است.

سنکا

♦♦♦♦♦

لازمه پیروزیت، در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی و بدون وقفه بر روی یک مسئله است، بی آنکه احساس خستگی کنید.

توماس ادیسون

♦♦♦♦♦

تسلیم و رضا در برابر حوادث علاج ناپذیر، مهم ترین توشه سفر زندگی است.

شوپنهاور

♦♦♦♦♦

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن.

اسپارت

♦♦♦♦♦

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.

کندورسه

♦♦♦♦♦

من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می نمایند. بدون مبارزه زندگی مرگ است.

ویکتور هوگو

♦♦♦♦♦

نشانه مهارت، دانستن بیشترین ها در خصوص کوچک ترین ها است.

اچ لاسکى

♦♦♦♦♦

هیچ کس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد.

رومن رولان

♦♦♦♦♦

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند.

سقراط

♦♦♦♦♦

هیچ چیز عوض نمی گردد. شما دیدتان را عوض کنید، رمز کار این است.

کالوس کاستاندا

♦♦♦♦♦

برای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست.

کلود مونه

♦♦♦♦♦

اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی.

برادلی

♦♦♦♦♦

بهترین وسیله برای کاهش دشمنان ازدیاد دوستان است.

انوره دوبالزاک

♦♦♦♦♦

خودت باش شاید بدترین پندی باشد که به برخی ها می توان داد.

تام سامسون

گروه سرگرمی خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 7 بهمن 1399 بروزرسانی: 7 بهمن 1399 گردآورنده: khaneh-jok-sms.ir شناسه مطلب: 869

به "پندهای حکیمانه بزرگان؛ سخنان ارزشمند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پندهای حکیمانه بزرگان؛ سخنان ارزشمند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید