ژیمناستیک

استرالیا به ژیمناست ها ویزا نداد ، شاید پناهنده شوند

فدراسیون ژیمناستیکاز یک ماه پیش درخواست ویزا برای 3 ملی پوش کشورمان را ارایه کرد اما سفارت کشور استرالیا به بهانه های عجیب و واهی از حمله احتمال پنهاهنده شدن آنها از صدور ویزا خودداری می نماید.

1 فروردین 1399