دانشگاه ها چقدر به مسئولیت اجتماعی پای بند هستند؟

به گزارش جملات زیبا، خبرنگاران/خوزستان دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خوزستان با اشاره به مسائل پیش روی دانشگاه ها در ایفای مسئولیت اجتماعی، گفت: متاسفانه برخی از دانشگاهیان وجود دارند که ورود به مسائل اجتماعی را برای خود کسر شان حساب می دانند، البته این مورد میان برخی مسئولان اجرایی نیز وجود دارد و دانشگاهیان را افرادی تلقی می کنند که تنها به صورت نظری اظهارنظر می کنند و اشراف کامل به مسائل جامعه ندارند، به این ترتیب ارتباط میان این دو قشر آن طور که باید صورت نمی گیرد.

دانشگاه ها چقدر به مسئولیت اجتماعی پای بند هستند؟

مسعود صفایی مقدم در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها، اظهار کرد: مسئولیت دانشگاه ها نسبت به اجتماع به طور کلی در دو تا سه دهه اخیر مطرح شده و موضوع نسبتاً جدیدی است. اما مطرح شدن مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها به صورت جدی به صحنه آکادمیک جهان وارد شده است. پیش از آن اگر دانشگاهیان وارد مسائل اجتماعی می شدند بیشتر به عنوان دل مشغولی های فردی و شخصی بود و نه رسالت اصلی آن ها به عنوان دانشگاهیان. اما اخیراً تغییرات جدیدی صورت گرفته و در خصوص ماهیت دانشگاه ها و رسالت آن ها به طور کلی بازتعریفی صورت گرفته است.

وی افزود: امروزه تقریباً پذیرفته شده است که دانشگاهیان می توانند نقش اجتماعی و دانشگاهی خود را در قبال جامعه ایفا کنند و نگاه جدی به مسائل جامعه خود داشته باشند و دیگر نمی توانند مانند گذشته چندان اشرافی به مسائل جامعه و پیرامون نداشته باشند. درحالی که در گذشته حتی از همسایگان غیردانشگاهی خود نیز بی اطلاع بودند. اما امروزه بی اطلاعی دانشگاهیان با تعریفی که از دانشگاه ها شده، دیگر پذیرفتنی نیست. مانند گذشته نمی توان پذیرفت که یک عضو هیأت علمی به گونه ای کار کند که تأثیر فعالیتش بر اجتماع نادیده گرفته گردد و جهت گیری او صرفاَ علمی باشد. نمی توان پذیرفت که فعالیت های علمی اعضای هیات علمی بدون توجه به اقتصاد و زندگی عادی مردم باشد.

دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خوزستان با بیان اینکه ما امروز باید دانشگاهیان را در کنار مردم ببینیم، ادامه داد: این تنها یک توصیه اخلاقی نیست بلکه کاملاً آکادمیک است؛ دانشگاهیان زمانی می توانند به رسالت دانشگاهی خود عمل کنند که در کنار مردم باشند.

ایفای نقش اجتماعی؛ مسئولیت جدید دانشگاه ها

صفایی مقدم با اشاره به تعریف جدید از رسالت دانشگاه ها و دانشگاهیان، شرح داد: تعریف و نقش نسبتاً جدید دانشگاه برای فعالیت های دانشگاهی باعث شده که به تدریج دانشگاهیان در رزومه کاری خود بخشی را به فعالیت های اجتماعی اختصاص دهند. بنابراین ما حتماً علاوه بر انجام وظایف رسمی خود به عنوان اعضای هیات علمی، باید به وظایف اجتماعی نیز توجه کنیم.

هنوز دانشگاه ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی می شوند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر اینکه دانشگاهیان باید علم خود را در جهت کاهش مسائل اجتماعی به کار گیرند، گفت: در ارزیابی دانشگاه های جهان علاوه بر رتبه علمی، میزان مشارکت در حل مسائل اجتماعی نیز ملاک رتبه بندی دانشگاه ها است. البته به تدریج این ملاک در جامعه ایرانی نیز مطرح می گردد و خوشبختانه به دلیل فرهنگ و اعتقادات مان، برداشت خوبی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها داریم. اما اینکه در عمل چقدر پیروز شدیم باید بگویم متأسفانه هنوز توسعه چندانی نداشتیم و در عمل دانشگاه ها و جامعه دانشگاهی در سلطه سیستم های قبلی هستند. یعنی نگاه ها هنوز به یک نگاه اقتصادی است و هنوز که هنوز است دانشگاه ها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی می کنند. البته این نگاه اقتصادی در جهان نیز مطرح است اما در حال ضعیف شدن است.

باید نگاه غیراقتصادی به دانشگاه ها داشته باشیم

دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خوزستان ادامه داد: خوشبختانه در دانشگاه های جهان، نگاه اخلاقی در حال جایگزین شدن با نگاه اقتصادی به دانشگاه ها است. البته در کشور ما افراد زیادی در حال فرهنگ سازی در این زمینه هستند و به تدریج نگاه اقتصادی تبدیل به نگاه دانشی و اخلاقی می گردد. این نگاه جهت دهنده اصلی به فعالیت های علمی خواهد بود و بسیار مولد است. اگر واقعاً بخواهیم تولیدکننده اخلاق و ارزش باشیم، ناگزیر هستیم نگاهی بدون چشم داشت اقتصادی به دانشگاه ها داشته باشیم. در صورت تحقق این شرایط می توانیم شاهد رشد اقتصادی و توسعه در کشور باشیم. اما اگر صرفاً نگاه اقتصادی داشته باشیم و دانش را صرفاً یک کالای مادی بدانیم که منجر به تولید ثروت گردد، با مشکل روبرو می شویم.

نگاه غیراقتصادی به دانشگاه ها، به توسعه کشور و رفاه عمومی می انجامد

وی با بیان اینکه نداشتن نگاه اقتصادی به دانشگاه ها منجر به توسعه کشور و رفاه عمومی می گردد، یادآور شد: اگر دانش را تنها کالای صرفا اقتصادی ندانیم و این نگاه اصلاح گردد، به رفاه اجتماعی و رشد اخلاقیات می انجامد؛ یکی از معضلات اصلی ما در جامعه کنونی، فساد اقتصادی است که منجر به از دست دادن اعتماد مردم شده است و متاسفانه مردم به آینده امیدوار نیستند. درحالی که اگر بتوانیم فرایند حرکت دانشگاه ها، حوزه های علمی و مجامع علمی را با نگاه اخلاقی و نه اقتصادی پیش ببریم، آن وقت است که مسئولیت اجتماعی تبدیل به یک انتظار طبیعی از دانشگاه و دانشگاهیان می گردد و همه ارزش های دینی ما نیز موید این دیدگاه است.

نگاه مادی و نادرست به علم و دانش در نظام آموزشی کشور

صفایی مقدم با بیان اینکه علم و دانش جوهر اجتماعی و اخلاقی دارد و این چیزی است که باید در جامعه دانشگاهی جا بیاندازیم، افزود: وقتی بدانیم که علم و دانش جوهر اجتماعی و اخلاقی دارد، کم کم مدارس ما نیز اصلاح می شوند. متاسفانه حق برخورداری مردم از امکانات آموزشی با هم متناسب نیست که آسیب زا است. درحالیکه ما در قانون اساسی داریم که حکومت باید شرایط استفاده عادلانه از امکانات آموزشی را به ویژه در دوره های متوسطه، برای همه افراد فراهم کند و نه اینکه مدارس فراوان برای اشخاصی که توانایی مادی دارند، ساخته گردد درحالیکه از طرفی دیگر شاهد وجود مدارس کپری در کشور باشیم. وجود همه این مسائل به نگاه ما به مقوله دانش برمی گردد که کاملا مادی و نادرست است. متاسفانه نگاه مادی امروز، راهنمای نظام آموزشی کشور است که باید اصلاح گردد و باید بدانیم که معرفت و دانش، ماهیت اخلاقی دارد.

توهم متخصص بودن در برخی مسئولان اجرایی!

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه بحث های زیادی در خصوص مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها وجود دارد، شرح داد: خوشبختانه درمورد کرونا دانشگاه ها به مسئولیت اجتماعی خود خوب عمل کردند. در تخصص های مختلف از دید خود، کرونا را بررسی کردند که برای دانشگاهیان دستاوردهایی نیز به همراه داشت. در کشور ما هنوز جا دارد که درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها بحث کرد؛ تا دانشگاهیان به تدریج بدانند که پرداختن به مسائل اجتماعی جزو وظایف رسمی آن ها به حساب می آید. البته در مسائلی مانند مسائل آب در خوزستان مشارکت دانشگاهیان بسیار خوب بود که می تواند الگو قرار گیرد، اما به طور کلی مسئولان در جاهایی که باید از نظرات تخصصی دانشگاهیان استفاده کنند، استفاده نمی کنند و به این علت و به تدریج مسئولان اجرایی به دلیل اظهارنظر کارشناسی در هر زمینه، تبدیل به علامه می شوند و در واقع به توهم متخصص بودن می رسند.

دلیل حضور کم رنگ دانشگاهیان در حل مسائل اجتماعی

وی با بیان اینکه دانشگاهیان هم باید برای خود نقشی تعریف کنند، گفت: متاسفانه برخی از دانشگاهیان وجود دارند که ورود به مسائل اجتماعی را برای خود کسر شان حساب می دانند و برای خود مسئولیت اجتماعی قائل نمی شوند. البته این مورد میان برخی مسئولان اجرایی نیز وجود دارد و دانشگاهیان را افرادی تلقی می کنند که تنها به صورت نظری اظهارنظر می کنند و اشراف کامل به مسائل جامعه ندارند. البته این نظرات نیز تا حدودی درست است؛ دانشگاهیان توقع دارند تا مسئولان به سراغ آن ها بفرایند. به این ترتیب ارتباط میان این دو قشر آن طور که باید صورت نمی گیرد.

دبیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه خوزستان در سرانجام گفت: وقتی بخواهیم دانشجویان را در صنعت به عنوان پاره وقت مشغول کنیم، هماهنگی برای این کار بسیار سخت و زمان بر است تا حدی که انگیزه ای برای ارتباط صنعت با دانشگاه باقی نمی ماند؛ ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت نیاز به تغییر برخی از ساختارها دارد. ارتباط دانشگاه با صنعت باید به گونه ای باشد که آموزش یک دانشجو مستلزم حضور در صنعت باشد. در این صورت است که می توان ارتباط این دو را افزایش داد. به این منظور نیاز به ارتباط سازمانی نیز داریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 1 دی 1399 بروزرسانی: 1 دی 1399 گردآورنده: khaneh-jok-sms.ir شناسه مطلب: 804

به "دانشگاه ها چقدر به مسئولیت اجتماعی پای بند هستند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانشگاه ها چقدر به مسئولیت اجتماعی پای بند هستند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید